24 Aprilie, 2019

Ordinul MJ nr. 2203/2014 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2203/2014 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581 din 04.08.2014 (M.Of. nr. 581/2014).

În vigoare de la 04.08.2014

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de protocoalele de predare-primire a patrimoniului Direcţiei Naţionale de Probaţiune, încheiate între tribunale şi Direcţia Naţională de Probaţiune,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1.
Se stabilesc locaţiile în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 3.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 920/C/2011 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probaţiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 25 mai 2011.

Art. 4.
Direcţia Naţională de Probaţiune şi serviciile de probaţiune vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc

Bucureşti, 16 iunie 2014.
Nr. 2.203/C.

ANEXĂ

Anexa la Ordinul MJ nr. 2203/2014 este accesibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu