15 Septembrie, 2019

Ordinul Ministerului Muncii de scutirea de plată a pensionarilor, pentru debite provenite din pensii

Ministerul Muncii va adopta, în următoarea săptămînă, un Ordin privind scutirea de la plata a unor pensionari care au debite provenite din pensii, aprobate prin ordine de ministru anterioare, din anul 2014. Practic, noul act normativ va anula Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2073/29.10.2014 și al ministrului finanțelor publice nr. 1623/27.11.2014.

Potrivit legii, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de trei ani. Pentru a-i depista periodic pe cei care au şi alte venituri în afara de pensia care li se cuvine, periodic, au loc confruntări ale bazelor de date ale Casei de Pensii cu ale Agenției Naționale de Admninistrare Fiscală, dar şi cu alte instituţii.

De asemenea, pensionarilor care sunt descoperiţi în situaţia de incompatibilitate li se pot imputa debite, împărțite fiind în mai multe categorii:

- debite care provin de la pensionarii de invaliditate gradul I sau II care au cumulat pensia cu venituri salariale sau alte venituri asimilate acestora

- debite care provin de la pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, care au lucrat cu normă întreagă (opt ore/zi) şi, conform legii, pot lucra doar jumătate de normă (patru ore/zi)

- debite provenite în cazul soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie de urmaş şi nu poate cumula această pensie cu venituri din activităţi salariale dacă acestea depăşesc 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor de stat.

ORDIN Ministerul Muncii

Art. 1 – Alineatul (2) al articolului 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2073/29.10.2014 și al ministrului finanțelor publice nr. 1623/27.11.2014 se abrogă.

După 17 iunie 2019, data la care este încheiată procedura de dezbatere publică, Ordinul va fi adoptat de ministrul Muncii și va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu