21 Ianuarie, 2018

Ordinul MFP nr. 9/2014 privind nivelul primei de garantare datorate de către un IMM în cadrul Programului de garantare a creditelor

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 11.01.2014 (M.Of. nr. 20/2014).

În vigoare de la 11.01.2014

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1.
IMM-urile care solicită aprobarea garantării creditului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, vor face dovada achitării unei prime de garantare.

Art. 2.
Pentru anul 2014 se aprobă prima de garantare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.

Art. 3.
Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate, şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, la nivelul de 0,49% din valoarea garanţiei aprobate.

[Continuare...]

Ordinul MFP nr. 9/2014 este accesibil gratuit şi integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu