6. Ce trebuie să se știe despre formularul „Contul de profit și pierdere”? Potrivit punctului 9 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, formularul  „Contul de profit și pierdere”/”Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv „Situația veniturilor și cheltuielilor”:
  • cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2017.
  • datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.
 
7. Cine semnează? Potrivit punctului 12 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora:
  • directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.
  • administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
8. Care este termenul limită pentru depunere? Potrivit punctului 17 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici,  raportările contabile la 30 iunie 2017 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2017.

9. Care sunt amenzile? Potrivit punctului 18 din Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 se sancționează conform art. 42 din Legea nr. 82/1991, astfel:
  • cele referitoare la întocmire și semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
  • cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here