25 Martie, 2019

Ordinul MFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 361 din 16.05.2014 (M.Of. nr. 361/2014).

În vigoare de la 16.05.2014

Având în vedere prevederile pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I.
Formularul “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.
Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.
Formularele “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului se utilizează până la epuizare.

Art. IV.
Procedura de verificare zilnică a chitanţelor pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, cod 14.20.09/TS, care se emit de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului potrivit prevederilor prezentului ordin, se efectuează conform precizărilor emise în acest scop de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

Ordinul MFP nr. 671/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Stock Vault

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu