17 Martie, 2018

Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 36 din 16.01.2014 (M.Of. nr. 36/2014).

În vigoare de la 16.01.2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7577771 şi art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 41.
Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adăugată;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
j) contribuţia de asigurări sociale;
k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
m) redevenţele miniere;
n) redevenţele petroliere;
o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
s) impozitul pe construcţii;
ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.”

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele cuprinse în anexa nr. 1:

a)
 formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
b) formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2:

a)
 instrucţiuni de completare a formularului (010) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”;
b) instrucţiuni de completare a formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine”.

[Continuare...]

Ordinul MFP nr. 35/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu