21 Februarie, 2018

Ordinul MFP nr. 2030/2013 privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2030/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 din 30.12.2013 (M.Of. nr. 842/2013).

În vigoare de la 30.12.2013

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31.
Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează în cazul în care contribuabilul depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu.”

2.
 La anexa nr. II, formularul “Decizie de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.13/o, se modifică şi se înlocuieşte cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

3.
 La anexa nr. III “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului «Decizie de impunere din oficiu»”, cod 14.13.02.13/o, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul MFP nr. 2030/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu