Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 786 din 16.12.2013 (M.Of. nr. 786/2013).
În vigoare de la 16.12.2013
În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Art. I.
Formularul „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare:

a)
 la data de 1 ianuarie 2014, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi pentru instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului: pentru creditele bugetare deschise din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului;
b) la data de 1 februarie 2014, pentru instituţiile publice prevăzute la lit. a): pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activităţii de privatizare, precum şi pentru instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice: pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, inclusiv din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Ordinul MFP nr. 2011/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here