24 Februarie, 2018

Ordinul MFP nr. 1977/2013 privind modificarea “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 57 din 23.01.2014 (M.Of. nr. 57/2014).

În vigoare de la 23.01.2014

Nr. 1.977/2.757/1.580

Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Ministerul Sănătăţii

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. I.
Ordinul viceprim-minstrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3.
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 lit. e)f) şi g) şi art. 29619 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
(2) Obligaţia menţionată la alin. (1) le revine şi persoanelor prevăzute la art. 29619 alin. (19)(110) şi (113) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

2.
 Anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” şi anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” şi anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat”, prevăzute în anexa nr. 1.

3.
 Anexa nr. 2 “Nomenclatorul «Creanţe fiscale»” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

4.
 Anexa nr. 3 “Nomenclatorul «Subvenţii/scutiri/reduceri»” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

5.
 Anexa nr. 4 “Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului»” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

6.
 Anexa nr. 5 “Nomenclatorul “Tip asigurat»” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

7.
 Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate»” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.

Art. II.
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ordinul MFP nr. 1977/2013 este accesibil integral în Lege5 -
 soft disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile
.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu