24 August, 2017

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 22.11.2013 (M.Of. nr. 720/2013).

În vigoare de la 22.11.2013

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti, 18 noiembrie 2013.
Nr. 1.877.

ANEXĂ

DECIZIA
 

Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013 poate fi consultată gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu