Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 17.04.2014 (M.Of. nr. 286/2014).
În vigoare de la 17.04.2014
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1.
Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Se aprobă Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional special, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3.
Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special se aplică progresiv, începând cu clasa a IX-a, din anul şcolar 2014-2015.
Art. 4.
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Bucureşti, 21 martie 2014.
Nr. 3.218.
ANEXA Nr. 1

1.
 Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special – clasa a IX-a
Ordinul MEN nr. 3218/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here