13 Decembrie, 2019

Ordinul MEN nr. 3136/2014 privind învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 24.02.2014 (M.Of. nr. 132/2014).

În vigoare de la 24.02.2014

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1.
(1) Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul MEN nr. 3136/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu