25 Februarie, 2018

Ordinul MAE nr. 1901/2013 privind acordarea indemnizaţiei diplomatice şi stabilirea cuantumului acesteia

Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 1901/2013 cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 793 din 17.12.2013 (M.Of. nr. 793/2013).

În vigoare de la 17.12.2013

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1.

Indemnizaţia diplomatică, denumită în continuare indemnizaţie, se acordă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, denumit în continuare CDCR.

Art. 2.

Cuantumul lunar al indemnizaţiei este de 3.571 lei impozabil.

Art. 3.

Beneficiarii indemnizaţiei sunt membrii CDCR care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013, respectiv: au o vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani, până la data de 31 august 2010, în Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., şi erau pensionari la data de 31 august 2010.

Art. 4.

Prin vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani în M.A.E. se înţelege vechimea continuă realizată în M.A.E., în calitate de angajat şi ca membru al CDCR.

Art. 5.

În calculul perioadei de vechime neîntreruptă necesară obţinerii indemnizaţiei se vor lua în considerare, dacă acestea au fost înregistrate în perioada de referinţă de 15 ani, perioadele stabilite prin lege ca fiind vechime neîntreruptă în muncă la acelaşi angajator.

Art. 6.

Dovada vechimii prevăzute la art. 4 se face cu carnetul de muncă.

Art. 7.

(1)
 În vederea acordării indemnizaţiei se constituie un dosar ce se depune personal sau prin mandatar la registratura M.A.E. care va cuprinde următoarele documente:

a)
 cererea privind acordarea indemnizaţiei, conform anexei nr. 1;
b) procură specială, în cazul în care cererea se face prin mandatar;
c) actul de identitate, în copie;
d) carnetul de muncă, în copie certificată conform cu originalul de către solicitant;
e) decizia de pensionare, în copie certificată conform cu originalul de către solicitant.

(2)
 M.A.E. poate solicita prezentarea originalului documentelor menţionate la alin. (1).

Art. 8.

(1)
 Calitatea de beneficiar al indemnizaţiei diplomatice şi acordarea acesteia se stabilesc de către ministrul afacerilor externe prin ordin, pe baza propunerilor formulate de o comisie special constituită în acest scop în M.A.E.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se va emite în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului în condiţiile prevăzute la art. 7 şi se comunică beneficiarilor la adresa de corespondenţă comunicată în cererea prevăzută în anexa nr. 1.

Ordinul MAE nr. 1901/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu