22 Iulie, 2019

Ordinul CNPP/CNAS nr. 953/783/2017: Procedura privind prelungirea concediului medical în 8 puncte

Pe scurt:
 • Medicul curant solicită medicului expert al asigurărilor sociale prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile, cu cel puțin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical. 
 • Medicul expert al asigurărilor sociale transmite solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, mai departe, către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii de prelungire a concediului medical.
 • Comisia superioară de expertiză medicală a capacității de muncă de la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, analizează solicitarea primită de la medicul expert al asigurărilor sociale şi emite motivat un aviz favorabil sau un aviz nefavorabil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM a solicitării de avizare.
 • Medicul expert al asigurărilor sociale comunică printr-un aviz medicului curant concluziile Comisiei superioare de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul INEMRCM, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
 
Prezentare detaliată:

1. Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an.
 • Potrivit art. 13 din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire.
 • Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 
2. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile.
 • Conform art. 14 din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afecțiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.
 • În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate și menținerii asiguratului în activitate.
 • Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activității în raport de pregătirea profesională și de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
 • Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.
 
3. S-a reglementat prin act normativ secundar metodologia care arată cum se realizează prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile.
 • Pentru aplicarea corespunzătoare a OUG nr. 158/2005, Casa Națională de Pensii Publice şi Casa Națională de Asigurări de Sănătate au emis Ordinul nr. 953/783/2017 pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 26 iulie 2017.
 • Actul normativ îşi produce efecte începând cu data de 26 iulie 2017.
 
4. În raport cu evoluția cazului și cu rezultatele acțiunilor de recuperare şi în scopul evitării pensionării de invaliditate, medicul specialist sau primar poate formula printr-o solicitare prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile.
 • Potrivit art. 1 din Ordinul CNPP/CNAS nr. 953/783/2017, în situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, medicul curant (specialist sau primar) care monitorizează afecțiunea ce a determinat incapacitatea temporară de muncă poate să formuleze în atenția medicului expert al asigurărilor sociale o propunere de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate.
 • Conform art. 2 din Ordinul CNPP/CNAS nr. 953/783/2017, în scopul evitării pensionării pe motiv de invaliditate și menținerii în activitate a asiguratului, prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile se poate acorda pentru o durată de cel mult 90 de zile, în raport cu evoluția afecțiunilor prezentate și cu rezultatele acțiunilor de recuperare.
 • Se au în vedere: diagnosticul clinic, evoluția cazului, măsurile terapeutice aplicate, rezultatele acestora și prognosticul de recuperabilitate
Articolul continuă pe pagina următoare!

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu

© 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.
 • PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.