21 Februarie, 2018

Ordinul ANPC nr. 392/2013 privind condiţiile care trebuie îndeplinite la comercializarea produselor de panificaţie

Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 786 din 16.12.2013 (M.Of. nr. 786/2013).

În vigoare de la 15.01.2014

Având în vedere prevederile art. 818 şi ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României.

Art. 2.

În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc astfel:

-
 produs de panificaţie – produsul – pâine, cornuri, chifle, batoane, minibaghete, franzeluţe, împletituri etc. – obţinut prin frământarea, fermentarea şi coacerea în condiţii adecvate a diferitelor sortimente de făină, utilizate singure ori în amestec, cu apă potabilă, drojdie şi/sau culturi acidolactice, cu ori fără sare iodată, cu sau fără enzime, aditivi alimentari, auxiliari tehnologici, cu sau fără alte adaosuri. Se exceptează de la această definiţie produsele de panificaţie cu umpluturi;
- aditivi alimentari, auxiliari tehnologici – conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;
- enzimă alimentară – astfel cum este definită în art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97.

Art. 3.

Nu se admite prezenţa în compoziţia produselor de panificaţie a coloranţilor, cu excepţia E 150 a-d – zaharuri şi melase caramelizate – la pâinea din malţ.

Art. 4.

La comercializarea produselor de panificaţie neambalate pe teritoriul României, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

-
 denumirea produselor;
- denumirea furnizorului;
- cantitatea netă/bucată;
- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;
- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg;
- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se poate face prin înscrierea pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă formă – comunicare verbală -, fără risc de confuzie.

Art. 5.

Produsele de panificaţie neambalate sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, având în vedere că, prin natura lor, sunt comercializate în 24 de ore de la fabricaţie.

Art. 6.

(1)
 Produsele de panificaţie ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

-
 denumirea sub care se vinde produsul;
- lista cuprinzând ingredientele;
- cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;
- cantitatea netă;
- data durabilităţii minimale;
- condiţiile de depozitare sau folosire atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
- denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;
- locul de origine sau de provenienţă dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a produsului;
- instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;
- o menţiune care să permită indicarea lotului;
- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;
- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

(2)
 La comercializarea produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente:

-
 denumirea sub care se vinde produsul;
- denumirea furnizorului;
- cantitatea netă/bucată;
- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;
- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

[Continuare...]

Ordinul ANPC nr. 392/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu