23 August, 2017

Ordinul ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 76 din 31.01.2014 (M.Of. nr. 76/2014).

În vigoare de la 31.01.2014

Având în vedere dispoziţiile art. 1563 alin. (4) - (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 801 alin. (3) - (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru a se asigura informaţiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul . . . . “, cod 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . . . “, cod 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul . . . . “, cod 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4.
Formularele de la art. 1-3 se completează şi se depun conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5.
Procedura de gestionare a formularelor (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul . . . . “, (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . . . ” şi (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . “, este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6.
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7.
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ordinul ANAF nr. 93/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu