20 Martie, 2018

Ordinul ANAF nr. 59/2014 privind modificarea formularelor 318 şi 319

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 28.01.2014 (M.Of. nr. 68/2014).

În vigoare de la 28.01.2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 5 alin. (4) teza a II-a şi al art. 1472 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN 
pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1.
Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, prevăzută în anexa nr. 1.”

3. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

PROCEDURĂ 
de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România”

4. La anexa nr. 1, secţiunea I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adăugată» din acelaşi act normativ, persoana impozabilă stabilită în România, denumită în continuare solicitant, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, denumit în continuare stat membru de rambursare.”

5. La anexa nr. 4punctul 1.1 va avea următorul cuprins:

1.1. Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene.”

Ordinul ANAF nr. 59/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu