21 Iulie, 2018

Ordinul ANAF nr. 530/2014 privind modificarea OpANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 07.04.2014 (M.Of. nr. 247/2014).

În vigoare de la 07.04.2014

În temeiul prevederilor:

-
 art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- art. 5 alin. (4)art. 71-74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 1 alineatul (1)litera f) va avea următorul cuprins:
f) 221 «Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit», cod 14.13.01.13/9;”.

2.
 La anexa nr. 1, formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

3.
 La anexa nr. 1, formularul “Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” din anexa nr. 1 la formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

4.
 La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3.

5.
 La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, litera h) va avea următorul cuprins:
h) Denumire: «Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221)»
1. Cod: 14.13.01.13/9
2. Format: A4/t4
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la declararea suprafeţelor destinate producţiei vegetale şi/sau animalelor/familiilor de albine deţinute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.
7. Se întocmeşte în două exemplare de către:
- persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole în mod individual sau de împuterniciţii fiscali ai acestora;
- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
8. Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.”

6.
 La anexa nr. 4litera o) va avea următorul cuprins:
o) Denumire: «Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit» şi «Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale» [anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la formularul 260, prevăzut la lit. n)]
1. Format: A4/t1
2. Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3. Se difuzează gratuit.

Ordinul ANAF nr. 530/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
FreeImages.com
comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu