21 August, 2017

Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2 din 06.01.2014 (M.Of. nr. 2/2014).

În vigoare de la 06.01.2014

În temeiul prevederilor:

-
 art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- art. 5 alin. (4)art. 81art. 83art. 86art. 90art. 93 şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La anexa nr. 1, formularele 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, şi “Anexa nr. . . . . la Declaraţia privind veniturile realizate din România” se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.

2.
 La anexa nr. 1, formularul 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

3.
 La anexa nr. 1, formularul 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.

4.
 La anexa nr. 1, formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.

5.
 La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 “Depunerea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
- activităţi independente;
- cedarea folosinţei bunurilor;
- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- piscicultură;
- silvicultură;
- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.”

6.
 La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13, punctul 1.3 de la punctul 1 “Depunerea declaraţiei” se modifică şi va avea următorul cuprins:

1.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real
Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
a) Venituri din activităţi agricole realizate între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013
Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la data de 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.
b) Venituri din activităţi agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2013
Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente» de la titlul III «Impozitul pe venit» din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.”

Ordinul ANAF nr. 3883/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu