24 Februarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 10 din 08.01.2014 (M.Of. nr. 10/2014).

În vigoare de la 08.01.2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”, cod 14.13.03.14, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.
Instrucţiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3.
Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 20 decembrie 2013.
Nr. 3.854.

Anexele Ordinului ANAF nr. 3854/2013 pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu