10 Decembrie, 2019

Ordinul ANAF nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 877/2013 privind formularul 013

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 din 17.01.2014 (M.Of. nr. 41/2014).

În vigoare de la 17.01.2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al art. 72 alin. (71)art. 77art. 78 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 18 iulie 2013, se modifică după cum urmează:

1.
 Anexa nr. 2, formularul 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p., se modifică şi se înlocuieşte anexa nr. 1.

2.
 Anexa nr. 3 “Instrucţiuni de completare a formularului 013 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente»”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p., se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile lor subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 20 decembrie 2013.
Nr. 3.851.

Consultă anexele Ordinului ANAF nr. 3851/2013 în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu