22 Martie, 2018

Ordinul ANAF nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 14 din 09.01.2014 (M.Of. nr. 14/2014).

În vigoare de la 09.01.2014

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.
(1) Delegarea de competenţă se poate acorda altui organ de inspecţie fiscală, pentru unul sau mai mulţi contribuabili, pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.
(2) Prin sintagma “acţiuni de inspecţie fiscală”, utilizată în prezentul ordin, se înţelege următoarele: control inopinat, control încrucişat, cercetare la faţa locului sau inspecţie fiscală.

Art. 2.
(1) Delegarea de competenţă se acordă la solicitarea altui organ de inspecţie fiscală decât cel care deţine competenţa, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), delegarea de competenţă se poate dispune altui organ de inspecţie fiscală de către direcţia generală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau de către direcţia generală regională a finanţelor publice pentru alt organ de inspecţie fiscală din aria de competenţă teritorială, după caz.

Art. 3.
(1) Solicitarea scrisă a organului de inspecţie fiscală, pentru acordarea delegării de competenţă, se avizează de direcţia generală regională a finanţelor publice de care aparţine solicitantul.
(2) Avizul nu este necesar în cazul solicitării delegării de competenţă întocmite de organul de inspecţie fiscală din Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau în cazul solicitării delegării de competenţă adresate către un organ de inspecţie fiscală din cadrul aceleiaşi direcţii generale regionale a finanţelor publice.
(3) Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate acorda delegarea de competenţă altui organ de inspecţie fiscală, cu avizul direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte, cu excepţia celor acordate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 4.
Delegarea de competenţă, dispusă de direcţia generală care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de direcţia generală regională a finanţelor publice, se comunică în scris atât organului de inspecţie fiscală care deţine competenţa, cât şi celui care urmează să efectueze acţiunea de inspecţie fiscală.

Art. 5.
Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este responsabil pentru efectuarea tuturor activităţilor necesare pentru efectuarea acţiunii de inspecţie fiscală şi valorificarea actelor de control sau de emitere a actelor administrative fiscale, inclusiv întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, după caz.

Art. 6.
Organul de inspecţie fiscală care deţine competenţa poate să refuze acordarea delegării de competenţă, comunicând acestuia motivele care stau la baza refuzului.

Ordinul ANAF nr. 3816/2013 este accesibil gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu