24 Februarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 3721/2013 privind formularele şi documentele utilizate în activitatea de control a Direcţiei Antifraudă (DGAF)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 752 din 04.12.2013 (M.Of. nr. 752/2013).

În vigoare de la 04.12.2013

Având în vedere prevederile:

-
 art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- art. 7 lit. B pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- art. 228 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, prevăzute în anexele nr. 1a-5a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

1.
 Proces-verbal – cod 14.13.22.1/1a – anexa nr. 1a;
2. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri – cod 14.13.22.1/2a – anexa nr. 2a;
3. Proces-verbal de sigilare/desigilare – cod 14.13.22.1/3a – anexa nr. 3a;
4. Invitaţie – cod 14.13.22.1/4a – anexa nr. 4a;
5. Notă explicativă – cod 14.13.22.1/5a – anexa nr. 5a.

Art. 2.

Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1b-5b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-5c, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 2 decembrie 2013.
Nr. 3.721.

Consultă toate anexele Ordinului ANAF nr. 3721/2013 în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu