18 Ianuarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 235/2014 privind Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 133 din 24.02.2014 (M.Of. nr. 133/2014).

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică astfel:

a) La capitolul I “Dispoziţii generale”, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.”

b) La capitolul II “Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile”, secţiunea a 2-a, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii.”

Ordinul ANAF nr. 235/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu