25 Februarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 123/2014 pentru modificarea formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 din 04.02.2014 (M.Of. nr. 87/2014).

În vigoare de la 04.02.2014

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 Anexa nr. 4 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2.
Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3.
 Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.
(1) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2013.
(2) Prevederile art. I pct. 2 şi 3 se aplică pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. IV.
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul ANAF nr. 123/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu