17 Februarie, 2018

Ordinul ANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, publicat în Monitorul Oficial nr. 103 din 11.02.2014 (M.Of. nr. 103).

În vigoare de la 11.02.2014

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 29622 şi al art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.
(1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum şi anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate” face parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

Art. 2.
(1) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, începând cu anul fiscal 2014.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, precum şi de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, se utilizează formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. m)din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3.
Formularul prevăzut la art. 1 se comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 2.

Art. 5.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ordinul ANAF nr. 117/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu