20 Februarie, 2018

Ordine ale ministrului finanţelor publice, modificate

În Monitorul Oficial nr. 264 din 23 Aprilie 2012 a fost publicat OMFP nr. 518 din 13 aprilie 2012 pentru pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice.

 Actul normativ modifică următoarele ordine de ministru:

1) OMFP nr 2222/2006, privind justificarea scutirii de TVA pentru exporturi şi livrări intracomunitare. Prevederile actuale detaliază când se acordă scutire de TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate cu ocazia construcţiilor de nave.

2) OMFP nr. 2389/2011, privind scutirea de TVA pentru bunurile şi serviciile livrate către forţele NATO de pe teritoriul României;

3) OMFP nr. 2795/2011, privind condiţionarea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

A. OMFP nr 2222/2006, privind justificarea scutirii de TVA pentru exporturi si livrari intracomunitare.

Potrivit actului normativ, livrarea de nave destinate navigaţiei maritime beneficiază de scutire de TVA conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal. Cu această ocazie, legiuitorul a enumerat punctual ce alte livrări şi prestări de servicii efectuate către aceste nave sunt scutite de TVA, din care amintim: modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit.

Observăm că nu toate serviciile şi livrările ce sunt posibil de efectuat în favoarea unei nave, beneficiază de scutire de TVA în temeiul actului normativ amintit.

Astfel, actul normativ precizează că se poate beneficia de scutire de TVA, şi în următoarele cazuri:

a) dacă sunt prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia, conform art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal.

b) dacă se efectuează o livrare intracomunitară, când clinetul comunică un cod valabil de TVA emis de autorităţile din alt stat membru, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

B. OMFP nr. 2389/2011, privind scutirea de TVA pentru bunurile şi serviciile livrate către misiunile diplomatice, ambasade, consulate, în condiţii de reciprocitate şi către forţele NATO de pe teritoriul României.

Livrarea de bunuri către forţele NATO de pe teritoriul României este scutită de TVA conform art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal. Procedura de scutire de TVA  a fost prevăzută în ordinul precizat mai sus şi presupune eliberarea unui certificat de scutire de TVA pe care îl vor obţine beneficiarii livrărilor (forţele NATO).

În comenzile lansate către furnizorii din România vor menţiona numărul de certificat, iar în baza acestuia livrările şi prestările de servicii se efectuează în regim de scutire de TVA.

Actualele modificări stabilesc suplimentarea condiţiilor de scutire de TVA, astfel:

a) misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personal acestora, precum şi cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, vor solicita Ministerului Afacerilor  Externe din România un aviz din care să rezulte că se respectă condiţiile de reciprocitate;

 b) forţele NATO vor solicita Ministerului Apărării o dovadă că sunt staţionate în România, pentru efortul comun de apărare;

c) la completarea formularului de comandă, se va ţine cont de eventuale elemente de clasificare militară şi se va completa numai numărul de contract.

C. OMFP nr. 2795/2011, privind condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile. În actul normativ se reformulează mai clar faptul că nu se va face înregistrarea în scopuri de TVA pentru societăţile la care asociaţii sau administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal. De asemenea, nu se efectuează înregistrarea în scopuri de TVA, dacă persoana impozabilă (societatea comercială) are înregistrate fapte în cazierul fiscal.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu