Camera Consultanților Fiscali (CCF) a publicat pe site-ul propriu  o opinie privind expertiza judiciară a expertului versus constatarea specialistului în contextul solicitărilor de clarificare a raportului dintre “expertiza judiciară” întocmită de expert și “constatarea specialistului”, primite de la consultanții fiscali care efectuează expertize fiscale judiciare.

Amintind cadrul legal privind această problematică şi anume – art. 172 C. pr. penală intitulat “Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării” – art. 173 C. pr. penală intitulat “Numirea expertului” – dar şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 87/2019 – CCF reține următoarele:

a) În ceea ce privește expertiza judiciară: – expertiza (judiciară) se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert; – expertiza se efectuează de “experţi (…)independenţi autorizaţi (…); – expertul este numit prin “ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei”;

b) În ceea ce privește specialistul şi constatarea: – constatarea se poate dispune de către organul de urmărire penală doar în situațiile delimitate și stabilite prin lege, respectiv când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei; – constatarea este efectuată de către un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora.

Aşadar, expertiza şi constatarea sunt două mijloace de probă distincte efectuate de persoane cu calităţi diferite: expert şi respectiv specialist. Iar opinia specialistului exprimată într-un raport de constatare nu constituie o expertiză în sensul legii

Totodată specialistul nu este un participant la efectuarea expertizei. Pe cale de consecință, opinia sa nu trebuie inclusă în raportul de expertiză. Mai mult, expertul desemnat nici nu are obligaţia să se exprime cu privire la opinia specialistului. Iar  în raportul de expertiză se includ opiniile separate ale experţilor desemnaţi, fiind vorba desigur de situația în care au fost mai mulţi experţi desemnaţi.

CCF  mai arată că cel mult în raport se pot include opiniile separate ale experţilor recomandaţi de părţi (aşa numiţii experţi parte), aceasta fiind însă mai degrabă o regulă din Standardul 35 CECCAR.

Expertiza întocmită de expert şi constatarea specialistului, fiind mijloace de probă distincte cu aceeași valoare probantă administrate de organul judiciar, acesta are dreptul să aprecieze în mod liber valoarea fiecărei probe administrate în contextul analizei ansamblului materialului probatoriu administrat în cauză.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here