20 Iulie, 2019

Operatorii economici au obligaţii şi în domeniul eficienţei energetice!

O recentă lege care priveşte eficienţa energetică elaborează cadrul legal în materie şi, în acelaşi timp, stabileşte sancţiuni pentru nerespectarea, de către operatorii economici, a obligaţiilor de mai jos.

Legea nr. 121/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 574/2014 şi este în vigoare începând cu data de 4 august 2014.

Legea îşi propune să creeze cadrul legal pentru elaborarea şi aplicarea politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice în vederea atingerii obiectivului naţional de creştere a eficienţei energetice. Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final.

Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.

Reţinem, din textul legii, obligaţiile ce revin operatorilor economici, diferenţiate în funcţie de consumul energetic.

Astfel, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 de tone echivalent petrol au obligaţia:

- să efectueze o dată la patru ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 200.000 de lei, calculată proporţional cu mărimea consumului, astfel:

P = 0,9 x C + 10.000 de lei
, unde:

P = valoarea penalităţii în lei;
C = consumul anual de combustibil în tone echivalent petrol/an;

- să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung; contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei;

- să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru eficienţă energetică, conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru eficienţă energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

În cazul operatorilor economici care deţin subunităţi consumatoare a mai mult de 1000 de tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare), amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin funcţionalitate sau reţele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată, din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin, unitate independentă. Acestor unităţi independente le sunt aplicabile prevederile de mai sus – audit energetic la patru ani, programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice, numirea unui manager energetic.

Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1000 de tone echivalent petrol pe an completează şi transmit la Departamentul pentru eficienţă energetică, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie. Contravenţile se sancţionează cu amendă de la 1000 la 5000 de lei.

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1000 de tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare patru ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Operatorii economici cu consum energetic de sub 1000 de tone echivalent petrol completează şi transmit Departamentului pentru eficienţă energetică, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 2000 la 5000 de lei.

Operatorii economici cu consumuri peste 1000 de tone echivalent petrol, unitaţile independente cu acelaşi consum, precum şi cei cu consum sub 1000 de tone echivalent, cu excepţia IMM-urilor, care nu au realizat audituri energetice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 121/2014 sunt obligaţi să le realizeze până la 5 decembrie 2015. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 de lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul ANRE.

Prevederile din lege privind sancţiunile la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

L5S


comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu