Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti a fost modificată, sub acest aspect, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007. Acest din urmă act normativ a fost, recent, aprobat de Parlament prin Legea nr.151/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 493 din 11 iulie a.c., în vigoare de la 14 iulie 2011.

Legea nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează competenţa executorilor judecătoreşti, organizarea activităţii (birourile, camera şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti), drepturi şi îndatoriri, desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti.

În urma acestor modificări şi completări, actul normativ de bază prevede că executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

● O categorie de onorarii priveşte executarea silită a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, categorie la care Legea de aprobare a OUG nr. 144/2007 a adus modificări, mai puţin în situaţia creanţelor în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, pentru care onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma ce depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma ce depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma ce depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Pentru o imagine completă asupra obligaţiilor susceptibile de executare silită, cităm art.619 (1)  din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010, în vigoare de la 15 iulie 2011:

Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.”

Să mai reţinem două aspecte de interes practic din lege, şi anume că:

–  ministrul Justiţiei stabileşte onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi posibilitatea achitării acestora în mai multe tranşe. Regulamentul de aplicare, aprobat prin ordinul mistrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulteriore, prevede că stabilirea onorariile minimale se dispune de Ministerul Justiţiei la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

– executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului în care creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a executat-o de bunăvoie. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat să îşi îndeplinească obligaţia, a executat-o de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia.

Potrivit legii – cu ultimele modificări –  cheltuieli de executare sunt următoarele:

– taxele de timbru necesare declanşării executării silite;

– onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

– onorariul avocatului, în faza de executare silită;

– onorariul expertului şi al interpretului;

– cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;

– cheltuielile de transport;

– alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

● Legea de aprobare a O.U.G.nr. 144/2007 a mai operat modificări în ce priveşte competenţa  organizarea activităţii executorilor judecătoreşti, precum şi referitor la organizarea activităţii acestora.

● Legea privind executorii judecătoreşti urmează să fie republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here