21 August, 2017

OMFP nr. 1708/2012: modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice

În Monitorul Oficial nr. 852 din 17.12.2012 a fost publicat OMFP nr. 1708/2012 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice. Actul normativ se aplică începând cu 01.01.2013 şi are ca structură două obiective principale:

- modifică și actualizează, conform prevederilor din 2013, OMFP nr. 2222/2006 privind justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare și exporturi;

- actualizează, modifică și introduce în legislație o nouă secțiune din OMFP nr. 2218/2006, dedicată scutirii de TVA la introducerea bunurilor în zone libere sau la importurile de bunuri introduse în zonele libere sau antrepozitele din zonele libere.

Această secțiune cu privire la scutirea de TVA este coroborată și cu reglementările vamale aferente acestei activități de import în zonă liberă și supraveghere vamală.

Modificare OMFP nr. 2222/2006 privind scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare și exporturi

Principală modificare adusă constă în actualizarea textului normativ la noul format al facturii ce va fi reglementat în anul 2013 de art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.

Dacă se efectuează un non-transfer din România în alt stat membru, se emite autofactura prevăzută la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în care să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizează transferul din România.

Observăm o excepție de la procedura uzuală a unei autofacturi, ce stabilește completarea codului de TVA al beneficiarului.

Modificare OMFP nr. 2218/2006 privind scutirea de TVA la livrările în zone libere, antrepozite libere și antrepozite vamale

În cazul bunurilor necomunitare (import din state terțe) este scutită de TVA plasarea bunurilor în zonă liberă/antrepozitul liber.

Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare în zonă liberă/antrepozitul liber se realizează de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu documentele prevăzute în secțiunea 8.1 a Normelor tehnice, aprobate prin  OPANAF nr. 7394/2007, denumite în continuare Normele tehnice, ca, de exemplu, CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, notă de livrare sau mesaj informatic, cu condiția ca acestea să furnizeze toate informațiile necesare identificării mărfurilor, precum și prin documentele vamale existente (dacă există).

Cum justifică o persoană impozabila din România scutirea de TVA pentru o livrare în zonă liberă ?

Procedura are un grad de dificultate mai ridicat, pentru că se necesită respectarea mai multor acte normative.

În cazul bunurilor comunitare transportate din România în zonă liberă/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrările efectuate în condițiile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, de către persoana care le-a plasat în zonă liberă/antrepozitul liber.

Altfel spus, după introducerea bunurilor într-o zonă liberă, acestea urmează un regim de export sau o livrare intracomunitară.

Scutirea de TVA se justifică cu:

- evidența operativă întocmită în forma agreata și aprobată de autoritatea vamală conform Normelor tehnice;

- documentele prevăzute de OMFP nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrarea intracomunitară de bunuri și pentru export.

Pentru un export scutit de TVA sunt necesare documentele:

- factură corect întocmită, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

- declarație vamală de export;

- documentul de transport dacă acesta este efectuat de furnizor;

- contract și alte documente comerciale, din care să rezulte valoarea exportului și condiția de transport dacă acesta este efectuat de un cumpărător din alt stat.

O livrare intracomunitară scutită de TVA se justifică astfel:

- factură corect întocmită, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

- documentul de transport al bunurilor din România în celălalt stat membru;

- codul valabil de TVA comunicat de beneficiar, eliberat de autoritățile din alte state membre;

- contractul și alte documente comerciale, din care să rezulte valoarea livrării, condițiile de livrare etc.

Reamintim și faptul că termenul maxim de prezentare a documentelor justificative, când acestea nu sunt disponibile, este de 90 zile de la efectuarea livrării.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu