19 Octombrie, 2019

OFICIAL. Schimbările la schema de minimis pentru IMM-uri au fost publicate! Ce prevede HG nr. 848/2013?

Noile prevederi privind schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri au fost publicate în Monitorul Oficial în Hotărârea Guvernului nr. 848/2013.

S-a renunţat la sistemul “primul venit, primul servit” şi se va aplica un sistem pe bază de punctaje pentru evaluarea proiectelor. Totodată, beneficiarul va fi nevoit să contribuie cu 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, iar ajutorul se reduce de la 200.000 de euro la 100.000 de euro.

Înregistrarea proiectelor va fi făcută online, iar deschiderea sesiunii va fi anunţată cu cinci zile înainte.

Printre cele mai importante modificări aduse de HG nr. 848/2013 la HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii se numără următoarele:

• Ajutorul de mimimis se va acorda din bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (Ministerul Economiei);

• Ajutorul va fi acordat sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro;

• Beneficiarii ajutorului vor fi nevoiţi să menţină locurile de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, dar şi să creeze (până la finalizarea investiţiei) şi să menţină (minimum trei ani de la finalizarea investiţiei) locurile de muncă pentru persoane care n-au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni;

• O condiţie nouă (care nu era inclusă în proiect) este ca întreprinderile să aibă cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării formularului de înscriere, iar codul CAEN pentru care solicită finanţarea să fie autorizat cu cel puţin trei luni înaintea datei completării formularului de înscriere;

• Pentru a beneficia de ajutor, întreprinderea solicitantă va trebui să obţină un acord pentru finanţare din partea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC). Tot acolo se vor trimite documentele necesare obţinerii acordului. Lista documentelor va cuprinde şi planul de investiţii, dar se va elimina studiul tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante;

• Înscrierea se va face online, timp de zece zile, pe site-ul www.aippimm.ro (fiecare solicitant va trebui să se înregistreze pe site cu user şi parolă). După înregistrare se va completa şi transmite formularul de înscriere. Fiecare proiect va fi evaluat automat şi va primi un punctaj de la 0 la 100. Punctajul minim pentru acceptare va fi de 60. După încheierea sesiunii, solicitanţii acceptaţi (de principiu) vor fi supuşi unor verificări administrative, de eligibilitate;

• Admiterea la finanţare se va face după verificările menţionate la punctul precedent;

• În decurs de zece zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii care au îndeplinit punctajul minim vor fi obligaţi să depună cererea de acord pentru finanţare (plus documentele justificative) la OTIMMC-ul din raza teritorială a sediului social al acestora. Nerespectarea acestei prevederi va duce la pierderea ajutorului de minimis;

• Cererile de acord pentru finanţare vor fi analizate şi verificate în limita bugetului alocat schemei şi în ordinea punctajului obţinut în urma completării formularului de înscriere. Verificările vor avea loc în termen de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii întregii documentaţii. În urma acestei etape se va stabili dacă proiectul va fi acceptat, respins sau dacă vor fi necesare clarificări;

• Pentru a primi plata ajutorului de minimis va fi necesară deschiderea de către beneficiari a unui cont de tipul 50.70 “Disponibil din subvenţii şi transferuri” la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi au aceştia domiciliul fiscal.

Se estimează că vor beneficia de ajutorul de minimis minimum 1111 IMM-uri.

Ministerul Finanţelor a anulat sesiunea de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri, desfăşurată în 28 august, după ce au fost întâmpinate dificultăţi tehnice în funcţionarea sistemului online de înregistrare.

Bugetul maxim alocat schemei de ajutor de minimis pentru IMM-uri este de 500 de milioane de lei.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu