15 Decembrie, 2019

OFICIAL. Modificările privind activitatea inspectorilor antifraudă se aplică din 27 octombrie. Ce noutăţi sunt?

Din 27 octombrie 2014 se modifică unele aspecte ce ţin de activitatea inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), potrivit unui act normativ recent publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba de Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 777/2014.

Notă: În 2013, în urma reorganizării ANAF, a fost înfiinţată DGAF (DGAF), în cadrul căreia activează inspectorii antifraudă.

Se introduc funcţii noi

Funcţiile utilizate de DGAF în realizarea atribuţiilor sale sunt completate cu unele funcţii noi.

De-acum, în afară de funcţiile publice specifice de inspector antifraudă şi funcţiile publice generale, au fost adăugate funcţiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector-şef antifraudă şi funcţiile contractuale.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 144/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

modinsantifrauda

Numirea în funcţie a inspectorilor. Evaluări anuale.

Inspectorii antifraudă şi inspectorii-şefi antifraudă vor fi numiţi în funcţie în urma unui concurs/examen, dacă vor respecta următoarele condiţii:

• absolvirea de studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă ori echivalentă;

• promovarea evaluărilor psihologice complexe;

• promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului DGAF din punct de vedere psihologic şi al comportamentului simulat.

Totodată, inspectorii antifraudă şi inspectorii-şefi antifraudă vor fi supuşi anual la evaluări psihologice complexe şi evaluări de integritate.

Detaşarea şi numirea în altă localitate decât cea de domiciliu

Inspectorii antifraudă sunt detaşaţi timp de trei ani în interes de serviciu.

Conform noilor dispoziţii introduse de Legea nr. 144/2014, aceştia vor beneficia în acea perioadă de toate drepturile prevăzute de lege în cazul detaşării.

De asemenea, inspectorii generali antifraudă şi inspectorii generali adjuncţi antifraudă numiţi în altă localitate decât cea de domiciliu vor beneficia de locuinţă de serviciu / compensaţie lunară pentru chirie şi de patru deplasări lunare dus-întors între localitatea în care sunt numiţi şi cea în care domiciliază, care vor fi decontate.
comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu