20 Noiembrie, 2019

OFICIAL: Actele adiţionale la contractele de muncă, încheiate înaintea producerii modificării

OUG nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Codului muncii stabileşte că actele adiţionale la contractele de muncă trebuie încheiate înainte ca modificarea să îşi producă efectele. Măsura se aplică începând de luni, 7 august 2017.

Până acum, orice modificare a unuia dintre elementele de bază în timpul executării contractului individual de muncă impunea încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Însă recenta ordonanţă elimină acest termen de 20 de zile ulterior, introducând obligaţia încheierii actului adiţional anterior producerii modificării:

Codul muncii, art. 17, alin. 5:

“(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

Vă reamintim că, potrivit art. 17, alin. 3 din Codul muncii, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, trebuie informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu