14 Octombrie, 2019

Obligativitatea declarării dobândirii unui imobil-teren în 30 de zile la autoritatea administrației publice locală

Prin cererea introductivă de instanță, reclamanții SC, SV și SA au chemat în judecată comuna C prin primar, solicitând ca prin hotarârea ce va fi pronunțată să fie exonerați de plata dobânzilor în suma totală de 917,94 lei și restituirea acestora.
În fapt, reclamanții, în calitate de moștenitori ai autorilor SC, SS și SA pentru rolurile 15011, 15534, respectiv 15561, susțin că în data de 17.08.2010 au plătit efectiv impozitul.

Aceștia   au arătat că prin nota de plată  din 1.04.2010, au fost informați că trebuie să plătească dobânda la impozitul stabilit, pentru terenurile extravilane în sumă de 718, 39 lei.

S-a mai arătat că în data de 17.08.2010, dobânda aferentă sumei ce reprezintă impozitul pentru terenurile extravilane era de 917,94 lei.

Reclamanții au precizat că au solicitat Primăriei comunei C să revină asupra plății dobânzii aferente impozitului pentru terenurile extravilane însă au primit un răspuns negativ.

În dovedirea acțiunii, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.
 
Ce apărări concrete a formulat pârâta  în cauză?
Pârâta a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
 
Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat?
Prin sentința civilă nr.  423/11.02.2011 Tribunalul Buzău a  admis ca întemeiată acțiunea, exonerând pe reclamanți de plata dobânzii în suma de 917,94 lei aferentă impozitului pentru anul 2010 privind terenurile extravilane. A obligat pârâta Primăria C să restituie reclamanților această sumă.
 
Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţele superioare? Cum a argumentat instanța  superioară hotărârea respectivă?
Da, sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către pârâta, iar instanța  superioară a admis recursul, a modificat în tot sentința recurată  și, pe fond, a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de recurs a avut în vedere următoarele considerente:
  • Orice persoana care dobândește  teren are obligația  de a depune  o declarație privind  achiziția terenului  la compartimentul de specialitate  al autorității administrației  publice  locale, în termen de 30 de zile  inclusiv, care urmează după data achiziției .
  • În cazul de față, așa cum rezultă din documentația depusă la dosar,  reclamanții au depus  cu întârziere aceste declarații, motiv  care a condus la  aplicarea de dobânzi potrivit legislației fiscale.
  • Împrejurarea că aceștia  au achitat în timp util impozitul  aferent anului 2010, nu are relevanță  cât timp,  dobânzile  provin din anii anteriori.
  • Obligația ce revine  comisiei comunale de a înscrie titlurile de proprietate  în registrul agricol nu înlătură obligația  fiscală a proprietarilor de imobile  să le declare la fisc  în termenul legal de 30 de zile  de la dobândire, în vederea impunerii acestora.
Așadar, fiecare  proprietar de teren  are obligația de a se prezenta  cu titlul de proprietate  pe teren  la primărie  pentru a-și deschide rol  agricol, în timp util, și nu  după aproximativ 3 ani, cum s-a întâmplat în cazul  de față, cu o parte din titluri.
 
Extras din Decizia nr. 1817/12.09.2011 , Curtea de Apel Ploiești

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu