16 Iulie, 2018

Obligaţiile de declaraţii statistice Intrastat pentru 2013

Prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, au fost aprobate pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri, în anul 2013. Ordinul nr. 1940/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 9/2013, abrogă reglementarea pentru 2012, dată prin Ordinul nr. 1.183/2011.

Pentru anul care a început, pragurile valorice Intrastat sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Anul trecut, aceste praguri se situau la nivel de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită Institutului Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2013.

În cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2013. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2013 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.

Aşa cum precizează Institutul naţional de Statistică, Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană. În momentul în care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor între această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri.

Pentru a înlocui această sursă de date, a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimb de bunuri cu alte state membre UE. Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană.

În legislaţia naţională, Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 967/2006. Legea reglementează cadrul legal pentru organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, având ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi schimburile de bunuri ale României cu statele nemembre ale Uniunii Europene.

Obligaţii de raportare. Operatorii economici înregistraţi în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care expediază bunuri într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt obligaţi, conform regulamentelor Uniunii Europene, să furnizeze informaţiile statistice Intrastat. Obligaţia revine operatorilor economici înregistraţi în România în scopuri de TVA care efectuează comerţ intracomunitar cu bunuri şi realizează o valoare a acestuia ce depăşeşte pragul valoric stabilit anual de Institutul Naţional de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri.

Se declară separat introducerile şi expedierile de bunuri, conform prevederilor din regulamentele Uniunii Europene referitoare la statisticile de comerţ intracomunitar, pe baza declaraţiei statistice Intrastat, elaborată de Institutul Naţional de Statistică. Declaraţia statistică Intrastat completată se transmite lunar la INS, la termenul stabilit prin normele de completare.

Perioada de referinţă luată în considerare pentru completarea declaraţiei statistice Intrastat este luna calendaristică în care sunt realizate operaţiunile de comerţ intracomunitar cu bunuri.

Declaraţia statistică Intrastat se depune în format electronic, utilizându-se aplicaţiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispoziţia operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul Naţional de Statistică sau fişiere cu date a căror structură trebuie să respecte specificaţiile Institutului Naţional de Statistică.

Confidenţialitate. Datele statistice de comerţ internaţional cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai în scopuri statistice şi nu pot constitui probe în instanţă sau pentru determinarea obligaţiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată.

Operatorii economici care furnizează date privind comerţul internaţional cu bunuri pot solicita Institutului Naţional de Statistică să asigure ca datele care permit identificarea lor directă sau indirectă să fie diseminate, cu respectarea principiilor confidenţialităţii statistice. Solicitarea operatorilor economici trebuie să specifice perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicită asigurarea confidenţialităţii, fluxurile aferente tranzacţiilor cu bunuri care solicită asigurarea confidenţialităţii.

În reglementările comunitare, în prezent sunt în vigoare:

- Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ între statele membre UE (publicat în JOCE nr. 102/2004), modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 (publicat în JOCE nr. 87/2009);

- Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 (publicat în JOCE nr. 343/2004) de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificările ulterioare).

- Regulamentului Consiliului nr. 1.172/1995 privind statisticile referitoare la schimbul de bunuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi statele terţe, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118 din 25 mai 1995.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu