20 Martie, 2018

Obligaţii fiscale pe care trebuie să le depui la Fisc până vineri, 10 august. Află care sunt!

Astăzi, LegeStart.ro îţi spune ce obligaţii fiscale trebuie să depui la Fisc până vineri, 10 august.

* Eşti persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, nu ai depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal şi doreşti să fii scos din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA?

Atunci trebuie să depui la Fisc până vineri Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA -  Formularul ANAF 096.

Declaraţia poate fi depusă la organele fiscale competente, în raza cărora eşti arondat, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicată de tine, în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

Codul Fiscal, art. 152, alin. (7);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 53/2012 din 20/01/2012.

Descarcă Formularul 096! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

* Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România, în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale, trebuie să plătească Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate.

Faci parte din categoria de contribuabili?

Nu uita că această taxă se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii şi trebuie să o plăteşti lunar în calitate de prestator al serviciului de reclamă şi publicitate.

Taxa o vei plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îţi desfăşori activitatea, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

Codul Fiscal, art. 270;

- pct. 164 (1) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

* Administratorii unităţilor de cazare au obligaţia de a plăti taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Dacă eşti administrator al unei unităţi de cazare trebuie să depui lunar o DECLARAŢIE la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv, în cazul nostru, până la data de 10 august.

Descarcă Declaraţia – Decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră! Click AICI!

Acte normative care ţi-ar putea fi de folos:

Codul Fiscal, art. 281;

- pct. 190 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004;

- Anexa nr. 3 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu