Prin Hotărârea Camerei Consultanţilor fiscali nr.14/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.753 din 26 octombrie, au fost aprobate Normele procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, în respectarea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Consultanţii fiscali care, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la Cameră, au fost înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca “inactivi” sunt obligaţi să depună, anual, până la 31 ianuarie, declaraţia care va reconfirma menţinerea situaţiei de inactivitate şi motivele acesteia.

Anual, tot până la data de 31 ianuarie, consultanţii fiscali activi – persoane fizice sau societăţi comerciale înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală – vor transmite Camerei – Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională un raport de activitate pentru anul precedent.

Consultanţii fiscali activi au obligaţia să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a contractelor privind activitatea de consultanţă fiscală. Normele detaliază, de asemenea, conţinutul dosarelor de lucru pe care fiecare consultant fiscal trebuie să le ţină pentru fiecare client, cu respectarea inclusiv a obligaţiilor privind efectuarea expertizei fiscale judiciare şi de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Sunt, de asemenea, stabilite obligaţiile consultanţilor fiscali – persoane fizice şi societăţi comerciale de consultanţă fiscală, pe linie de control intern, precum şi atribuţiile Camerei în conformitate cu programul de control anual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here