21 Noiembrie, 2019

O.U.G. nr. 114/2018: reglementări secundare de aplicare

Ca reglementări recente, semnalăm două ordine ale președintelui ANAF, cu modificări ale actelor normative existente, şi care pun în aplicare prevederi din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ordonanță publicată în Monitorul oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018. 

Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

În Monitorul oficial nr. 156 din 27 februarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 452/2019 al preşedintelui ANAF privind completarea anexei la OPANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 29 iunie 2018, cu modificările ulterioare, se completează cu două noi poziţii:

- Taxa pe activele financiare. În categoria obligaţiilor fiscale datorate bugeului de stat se introduce Taxa pe activele financiare. Taxa a fost aprobată prin O.U.G. nr. 114/2018 care prevede următoarele:

● Art. 86. -

(1) Instituțiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită în continuare taxa pe active, în situația în care media trimestrială ROBOR determinată potrivit art. 87 alin. (2) depășește pragul de 2%, denumit în continuare prag de referință.

● Art. 88. -

(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 86 sunt obligați să calculeze, să declare și să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active.

(2) Prin excepție de la alin. (1), contribuabilii care încetează să existe într-un trimestru au obligația de a declara și a plăti taxa pe active aferentă până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz.

(3) Modelul și conținutul declarației taxei pe active se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- CAS datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor. Noua poziţie se regăseşte în Nomenclator la categoria Obligaţii fiscal datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. O.U.G. nr. 114/2018 a aprobat introducerea unor noi dispoziţii în Codul fiscal, prin Art. 1381 – Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor, potrivit căruia:

● (1) În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale.

 ● (2) Persoanele aflate în această situaţie şi care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute la alin. (1). 

Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții 

Prin Ordinul nr. 451/2019, preşedintele ANAF a aprobat modificări la OPANAF nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora. Prin completările aduse se prevăd următoarele:

“Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal se încasează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.06.00 «Sume din contribuția asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcțiilor», deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, și se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, în contul 28.A.20.11.00 «Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale», codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. Prevederile pct. 2, 5, 6 și 11 se aplică în mod corespunzător.”

Ordinul nr. 451/2019 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 156 din 27 februarie 2019.

Ai nevoie de Ordinul nr. 451/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  traila
  martie 2 2019

  care este soarta actiunilor PRSN PROSPECTIUNI

 • Răspunde
  catalin
  aprilie 17 2019

  se poate preciza exact daca activitatile de dezapezire intra in categoria f costructii

Scrie un comentariu