16 Ianuarie, 2018

O problemă la care mulţi dintre noi nu ar fi reflectat

Impermeabilizarea solului (acoperirea terenului cu un material impermeabil) este una dintre principalele cauze ale degradării solurilor din UE. Impermeabilizarea solului afectează adesea terenurile agricole fertile, periclitează biodiversitatea, sporeşte riscul de inundaţii şi de deficit de apă şi contribuie la încălzirea globală.

Noile orientări privind bunele practici de limitare, atenuare şi compensare a impermeabilizării solului făcute publice, pe 12 aprilie, de Comisia Europeană cuprind exemple de politici, legislaţie, scheme de finanţare, instrumente de amenajare teritorială la nivel local, campanii de informare şi multe alte bune practici puse în aplicare în întreaga Uniune Europeană. Orientările constituie un apel pentru o amenajare mai inteligentă a teritoriului și pentru utilizarea unor materiale mai permeabile, în scopul conservării solurilor.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Pierderea resurselor solului prin urbanizare și prin transformarea peisajului nostru este una dintre principalele provocări cu care se confruntă Europa în domeniul mediului. Se impune urgent ca această resursă preţioasă să fie utilizată cu mai multă înţelepciune, pentru a se asigura menţinerea pentru generaţiile viitoare a numeroaselor servicii vitale pe care le oferă. Nu putem să turnăm pur și simplu beton peste şansele noastre de a avea un viitor sustenabil.”

Europa este continentul cel mai urbanizat al lumii. În fiecare an, o suprafață de încă 1.000 km² (mai mare decât oraşul Berlin) este preluată pentru activităţi umane, o mare parte din aceasta ajungând să fie impermeabilizată. Dacă această tendinţă continuă cu aceeași viteză, peste 100 de ani vom fi transformat o suprafaţă comparabilă cu teritoriile Franţei şi Spaniei puse la un loc.

Formarea solului este un proces foarte lent (sunt necesare secole pentru formarea unui centimetru), deci impermeabilizarea solului dăunează în mod semnificativ solului şi duce adesea la pierderea acestuia pentru totdeauna. Din acest motiv, deşi dezvoltarea infrastructurii trebuie încurajată pentru a se stimula creșterea economică, este necesară o gestionare mai eficientă şi mai responsabilă a terenurilor.

Impermeabilizarea solului poate fi limitată prin amenajarea inteligentă a teritoriului şi prin limitarea extinderii urbane. În schimb, poate fi valorificat potenţialul de dezvoltare din interiorul zonelor urbane, de exemplu prin regenerarea zonelor industriale abandonate (a siturilor industriale dezafectate). Măsurile de atenuare includ utilizarea unor materiale permeabile în locul cimentului sau al asfaltului, sprijinirea „infrastructurii verzi” și utilizarea mai amplă a sistemelor naturale de colectare a apelor. Atunci când sunt insuficiente măsurile de atenuare la fața locului, pot fi luate în considerare măsuri de compensare care îmbunătăţesc funcţiile solului în altă parte.

Orientările Comisiei subliniază importanţa unei abordări integrate a amenajării teritoriului. De asemenea, s-au dovedit eficiente abordările regionale specifice şi mobilizarea resurselor neutilizate la nivel local.

În prezent, politicile existente pentru dezvoltarea infrastructurilor sunt examinate atent în vederea reducerii subvenţiilor care ar putea stimula ocuparea nesustenabilă a terenurilor şi impermeabilizarea solului. Reducerea ponderii taxelor de urbanism în bugetele municipale poate sprijini, de asemenea, amenajarea teritoriului pe termen lung.

Etapele următoare

Orientările vor fi prezentate şi discutate la Conferinţa privind remedierea şi impermeabilizarea solului, găzduită de Comisie la 10 și 11 mai 2012 la Bruxelles. Orientările vor deveni disponibile în mai multe limbi pe parcursul anului şi sunt destinate autorităţilor naţionale, regionale şi locale competente, precum şi profesioniştilor care se ocupă cu amenajarea teritoriului şi cu gestionarea solurilor. Mai mult, orientările au menirea de a sensibiliza publicul larg în ceea ce priveşte degradarea continuă a solurilor.

Context

Impermeabilizarea solului este una dintre principalele ameninţări la adresa solului abordate de Strategia tematică pentru protecţia solului şi de propunerea de Directivă-cadru privind solul care însoţeşte strategia. Orientările îşi au originea în recenta Foaie de parcurs publicată de Comisia Europeană la 20 septembrie 2011. Foaia de parcurs sugerează ca, cel târziu începând cu 2020, politicile UE să ţină seama de impactul lor direct şi indirect asupra utilizării terenurilor şi să se asigure că rata ocupării terenurilor (de exemplu, pierderea terenurilor agricole, seminaturale sau naturale) va permite îndeplinirea până în 2050 a obiectivului unei preluări nete a terenurilor care să fie egală cu zero.

Informaţii suplimentare:

Orientări privind bunele practici de limitare, atenuare şi compensare a impermeabilizării solului:

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm

Conferinţa din 10-11 mai 2012: http://ec.europa.eu/environment/soil/conference_may2012.htm

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu