19 Ianuarie, 2018

O.N.G.: Tratamentul aplicabil cheltuielilor privind comisioanele şi onorariile

Conform art. 1 din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze, să conducă contabilitatea financiară şi să întocmească situaţii financiare anuale, ţinând seama de faptul că orice operaţiune economico-financiară se efectuează numai în baza documentelor justificative, vizate şi aprobate de persoanele cu competenţe în materie.

Reguli contabile

Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.

Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” este un cont de activ. La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold. În acest context, asiguraţi-vă că nu sunt elemente care să pună la îndoială coerenţa şi credibilitatea operaţiunilor contabile.

Operaţiuni contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 401 “Furnizori”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 408 “Furnizori – facturi nesosite”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea comisioanelor şi onorariilor achitate, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 512 “Conturi curente la bănci”

6. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea comisioanelor şi onorariilor achitate în numerar, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 531 “Casa”

7. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite, conform documentelor justificative:

622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile” = 542 “Avansuri de trezorerie”

8. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind inchiderea contului de rezultat, la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = 622 “Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile”

Documentele contabile

* documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

* documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării;

* nota de contabilitate;

* situaţii de calcul.

Atenţie! Conform art. 10 alin. (4) din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale. Astfel, directorul economic, contabilul şef sau altă persoană însărcinată cu aplicarea reglementărilor contabile, asigură calitatea înregistrărilor contabile, pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative, punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.

Baza legală aplicabilă şi specifică

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu