21 August, 2017

O mutare interesantă

Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă prin care modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi, în acelaşi timp, abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare.

Vedeţi mai jos ce anume aduce nou O.U.G. nr. 22/2012, care a intrat în vigoare la 7 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 381.

● Reţine atenţia articolul 15 din ordonanţa de urgenţă care, în forma anterioară, punea în sarcina ministerului cu atribuţii în domeniul comerţului interior elaborarea de criterii pe baza cărora se realiza examinarea şi avizarea implantării structurilor de vânzare cu suprafaţă mare. În noua reglementare, în vederea avizării amplasării structurilor de vânzare cu suprafaţă mare, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este cea care va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, ţinând seama de reglementările în vigoare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi de o serie de criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării în raport cu dezvoltarea urbană durabilă şi integrată a localităţii.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestei reglementări, Comisia fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente care îi sunt atribuite.

Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aprobă de către autoritatea locală – consiliul judeţean, consiliul local municipal, orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.

● Aşa cum menţiona la început, ordonanţa de urgenţă abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare. Prin hotărârea abrogată, se instituia Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, ca organism în cadrul consiliilor judeţene constituit prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean. Prin abrogarea actului normativ, Comisia dispare, iar un articol al ordonanţei de urgenţă – de abrogare – prevede soluţionarea de către Comisie a dosarelor  pe care le are în curs de avizare, în condiţiile actului normativ în vigoare la data la care au început.

● Ordonanţa de urgenţă aduce, totodată, completări la denominarea structurilor de vânzare cu amănuntul, adăgând precizări privind parcurile comerciale, supermagazine şi hipermagazine. Sunt, de asemenea, detaliate criteriile de impact de urbanism.

● Ordonanţa de urgenţă este motivată de Guvern prin necesitatea alinierii la prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, transpusă în legislaţia naţională prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Se creează premisele pentru eliminarea barierelor existente pe piaţa internă a serviciilor, care afectează atât prestatorii de servicii ce doresc să se stabilească în România, cât şi pe cei care au în vedere prestarea transfrontalieră a serviciilor, astfel încât prestatorii de servicii să poată opta între exercitarea uneia dintre cele două libertăţi în funcţie de strategia de dezvoltare.

Au fost avute în vedere prevederile cu privire la eliminarea restricţiilor privind înfiinţarea de magazine de vânzare cu amănuntul prevăzute în Memorandumul de înţelegere din 28 iunie 2011 dintre Uniunea Europeană şi România, prin care Guvernul României şi-a asumat să elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesităţile economice şi implicarea concurenţilor în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul cu o suprafaţă mare, înainte de luna septembrie 2011, aducând legislaţia corespunzătoare în conformitate cu prevederile Directivei menţionate anterior.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu