22 Februarie, 2018

Nu neglijaţi noutăţile fiscale din 2014 referitoare la contribuabilii inactivi!

Noutăţile la care ne referim au fost aduse la Codul fiscal – prin O.U.G. nr. 102/2013 – şi la Codul de procedură fiscală – prin O.U.G. nr. 8/2014.

Stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe

De la 1 ianuarie 2014, contribuabilii (persoane impozabile stabilite în România) declaraţi inactivi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate.

Art. 11 alin. 11 din Codul fiscal, din care face parte dispoziţia de mai sus, a fost modificat prin O.U.G. nr. 102/2013, cu aplicare de la începutul anului acesta. Acelaşi text mai spune că, pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

- bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;
- activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;
-  achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Tot de anul acesta se aplică şi dispoziţiile modificate ale alin. (12) ale aceluiaşi articol, care prevede că beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

Potrivit art. 781 din Codul de procedură fiscală, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile menţionate din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

- nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
- se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
- organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Declararea contribuabililor inactivi şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal prin decizie emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.

Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 8/2014, contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

- îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
- nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
- organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

» Modificări:
În caseta foto de mai jos puteţi vedea cum s-a modificat lit. b) de la alin. (3) al art. 78^1 din Codul de procedură fiscală — în stânga e forma veche, iar în dreapta e forma nouă. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modcontriinacCPF
Două observaţii. În primul rând, condiţia privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor declarative se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organele fiscale. O a doua observaţie priveşte condiţia ca respectivul contribuabil inaictiv să nu fi înregistrat obligaţii fiscale restante: această dispoziţie a fost modificată, cu aplicare de la 1 ianuarie, prin O.U.G. nr. 8/2014; anterior, condiţia prevedea îndeplinirea tuturor obligaţiile de plată.

O excepţie. Faţă de condiţiile de mai sus, pe cale de excepţie, contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Declararea din eroare a inactivităţii. Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Înscrierea în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult cinci zile de la data comunicării.

ATENŢIE! O.U.G. nr. 8/2014 a introdus şi modificarea în urma căreia se prevede că decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. Până la 1 ianuarie, dispoziţia – din art. 781, alin. (10) – care acum a fost modificată prevedea că decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu