19 August, 2017

Noutăţi privind subscrierea și cedarea în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

Pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se află un proiect de Norme privind subscrierea și cedarea în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală.

Proiectul introduce un calcul uniform pe piață pentru dauna maximă probabilă pentru riscurile de cutremur și inundație, considerând că acestea pot produce cele mai semnificative efecte în România. Modelul de calcul introdus prin acest proiect de normă se bazează pe un model preluat de la Autoritatea Europeană de Supraveghere în Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru tot spațiul european. Modelul a fost utilizat deja în cadrul studiului de impact cantitativ 5 (QIS 5), la care au participat și 28 de asigurători români.

Potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, noua formulă de calcul poate determina necesarul de capitaluri proprii ale asigurătorilor care subscriu riscuri de catastrofă naturală, în funcție de estimările cu privire la subscrierile pe aceste categorii de riscuri și de programul de reasigurare al acestora.

Constantin Buzoianu, președintele CSA, a declarat că acest proiect de normă reprezintă un pas important pentru piața de asigurări din România deoarece marchează implementarea unor principii necesare și fundamentale procesului de tranziție către noul regim de solvabilitate Solvency II.

„Noile norme privind reasigurarea riscurilor de catastrofă naturală reprezintă, de asemenea, un instrument de sprijin al CSA în procesul de consolidare a stabilității financiare a pieței de asigurări, în ansamblul său, dar și a asigurătorilor, prin diminuarea vulnerabilității lor față de efectele producerii unor astfel de riscuri”, a mai adăugat dumnealui.

Vă prezentăm în continuare câteva prevederi importante ale proiectului de norme.

Potrivit proiectului, normele stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asigurătorii autorizați să desfășoare activități de asigurare în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea subscrie riscuri de catastrofă naturală în asigurările generale, atât pe teritoriul României, cât și pe spațiul economic european, în baza dreptului de stabilire sau a liberei circulații a serviciilor.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 7 din Legea nr. 32/2000, în categoria riscurilor de catastrofă naturală se includ toate riscurile asociate unui eveniment sau unei serii de evenimente care pot provoca pagube substanțiale într-o perioadă scurtă de timp. Astfel, sunt considerate catastrofe naturale evenimentele provocate de manifestarea următoarelor calamități naturale: inundație, cutremur, alunecări de teren.

Conform proiectului de Norme, asigurătorul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii în vederea asigurării unei stabilități financiare, precum și a predictibilității suficienței capacității de subscriere a riscurilor de catastrofa naturală.

Astfel, enumerăm:

1. Programul de subscriere și cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofe naturale trebuie să fie integrat în profilul de risc al asigurătorului care este însușit, printr-o hotărâre adoptată de către Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere al acestuia.

2. Pentru menținerea în limitele profilului de risc aprobat, asigurătorul trebuie să instituie  un control intern activ pentru administrarea corectă a riscurilor asumate și menținerea expunerii nete.

3. Creșterea capacității privind subscrierea riscurilor de catastrofă naturală se poate face numai după o hotărâre adoptată de către Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere al asigurătorului. Dacă această creștere are ca impact modificarea profilului de risc, Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere al asigurătorului trebuie să adopte o hotărâre și în acest sens.  Hotărârile, dacă este cazul, menționate mai sus trebuie să fie comunicate, în termen de 10 zile calendaristice de la data adoptării lor, către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit proiectului, comunicarea trebuie să fie însoțită de următoarele documente: analiza motivată a schimbării programului, impactul asupra profilului de risc al asigurătorului și, dacă este cazul, noul profil de risc adoptat, programul de reasigurare adecvat noii politici de subscriere a riscurilor de catastrofă naturală.

4. Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere al asigurătorului trebuie să revizuiască profilul de risc ori de câte ori intervin modificări semnificative în strategia de dezvoltare a acestuia sau în situațiile financiare ale asigurătorului. Dacă nu are loc nicio modificare a acestuia, va trebui să verifice cel puțin o dată pe an, până la data de 31 octombrie, pentru următorul an de activitate. Data menționată anterior este data până la care hotărârea privind profilul de risc adoptat pentru anul următor trebuie să fie trimisă către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

5. Contractele de reasigurare trebuie să fie valabile pe întreaga durată a subscrierii riscurilor de catastrofă naturală și să prezinte un nivel adecvat de protecție a portofoliului.

Nu în ultimul rând, în proiect se mai precizează că, în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că programul de reasigurare al unui asigurător nu este corespunzător programului de subscriere a riscurilor de catastrofă naturală, aceasta poate solicita modificarea acestuia prin încheierea unor noi contracte de reasigurare sau extinderea celor existente sau poate impune condiții suplimentare pentru  încadrarea în marja de solvabilitate.

Proiectul de Norme mai cuprinde informaţii privind documentele pe care asigurătorii trebuie să le prezinte odată cu raportul privind programul de reasigurare.

Eventualele observaţii cu privire la proiectul de act normativ se vor transmite la adresa office@csa-isc.ro până în data de 21 martie 2012.

La sfârșitul perioadei de consultare publică, Consiliul CSA va discuta și va analiza toate propunerile primite de la societățile de asigurare și partenerii instituționali, referitoare la proiectul de Norme privind subscrierea și cedarea în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală. Următoarea etapă va include aprobarea formei finale a proiectului de normă și aplicarea prevederilor acestuia, după publicarea în Monitorul Oficial.

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu