15 Iulie, 2019

Noutăţi privind executarea silită: Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie

După cum deja cunoaştem, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost recent modificată prin intermediul Legii nr. 138/2014 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 753/2014), iar noile dispoziţii au intrat în vigoare începând cu data de 19 octombrie 2014.

Prin Legea nr. 138/2014 au fost modificate, printre altele,  mai multe dispoziţii din Codul de procedură civilă în materia executării silite. De asemenea, au fost aduse şi noutăţi în această materie.

Printre noutăţile importante operate în materia executării silite regăsim şi pe cea referitoare la contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie.

Când întocmeşte executorul judecătoresc un proces verbal de licitaţie şi ce trebuie să conţină acesta?

Executorul întocmeşte un proces-verbal în cazul oricărei licitaţii publice. Astfel, procesul-verbal va descrie desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii şi va cuprinde următoarele :

a) locul, data şi ora când s-a ţinut licitaţia;

b) numele executorului judecătoresc;

c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului, debitorului, terţului dobânditor, dacă e cazul, şi ale reprezentanţilor lor;

d) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul participanţilor, cu arătarea sumelor oferite de fiecare;

e) menţiunile că ofertanţii au depus garanţie, că aceea a adjudecatarului s-a reţinut şi că executorul a dispus restituirea de îndată a garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi;

f) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul adjudecatarului imobilului, dacă este cazul.

Dacă este cazul, se  anexează la procesul-verbal şi lista prevăzută la art. 845 alin. 10 din Codul de procedură civilă (lista în care sunt trecute numele persoanelor care au luat parte la licitaţie şi sumele pe care le-au oferit), ofertele de cumpărare şi raportul de expertiză.

Procesul-verbal este semnat de executor, de creditor, de debitor şi de terţul dobânditor, dacă sunt prezenţi, precum şi de adjudecatar şi de alţi participanţi la licitaţie, dacă este cazul. Legiuitorul arată că, despre refuzul semnării procesului-verbal se va face menţiune de către executorul judecătoresc.

Ce prevede Codul de procedură civilă referitor la contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie?

Potrivit art. 8471 alin. 1 din Codul de procedură civilă, procesul-verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea funciară, la cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului.

În termen de o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară, debitorul sau terţul dobânditor, creditorii urmăritori şi oricare altă persoană interesată potrivit menţiunilor din cartea funciară vor putea ataca procesul-verbal de licitaţie pe cale de contestaţie la executare.

Contestaţia se notează în cartea funciară la cererea contestatorului, iar în lipsă, la cererea instanţei de executare.

Instanţa de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat.

Dacă instanţa admite contestaţia, executorul judecătoresc va continua urmărirea de la actul desfiinţat şi va solicita din oficiu ca notarea prevăzută la art. 8471 alin. 1 din Codul de procedură civilă să fie radiată.

Sumele consemnate şi neeliberate sau, după caz, nedistribuite se vor restitui de îndată adjudecatarului.

Notă LegeStart.ro: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 138/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. Foto: Lege5 Online

modexecsili2

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  costin
  mai 4 2018

  buna ziua,mi sa pus sechestru asigurator pe un autoturism ce urmeaza a fi scos la licitatie in luna mai 2018 si 500 metrii patrati de teren arabil dintro parcela de 1000 m patrati pe care o detin impreuna cu sotia mea si pe care avem construita locuinta familiala,de catre ANAF.ce pot face in aceasta situatie,eu fiind casatorit cu sotia mea,deci bunuri comune,multumesc

 • Răspunde
  Mircea
  mai 31 2018

  Buna ziua,terenul din jurul blocului unde locuiesc a fost scos la licitatie si vandut pe 15 mai anul acesta de catre ofirma care se ocupa cu insolventa.Firma care a castigat ne-a somat sa eliberam terenul,noi locatarii avand construite garaje.Se mai poate face ceva,noi locatarii nestiind ca acel teren este scos la licitatie?Va multumesc.

Scrie un comentariu