18 Ianuarie, 2018

Noutăţi pentru consultanţii fiscali

Semnalăm câteva noutăţi în materie de reglementare, precum şi legat de activitatea Camerei Consultanţilor fiscali.

Reglementări modificate

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit recent noi modificări şi completări prin dispoziţiile O.U.G. nr. 8/2014 – act normativ intrat în vigoare în 28 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 151/2014.

Modificări de anvergură au fost aduse la reglementările din actul de bază cu privire la:

- reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent: condiţii obligatorii pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent;

- Înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală: atribuţiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali;

- veniturile Camerei;

» Modificări: În caseta foto puteţi vedea forma veche (stânga) şi cea nouă (dreapta) a art. 13 din OG nr. 71/2001. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modconsfiscOUG82014

- situaţii care duc la interzicerea practicării profesiei şi utilizării titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală;  

- exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei şi care îşi exercită profesia pe teritoriul României în mod independent sau în asociere, consultanţi fiscali salariaţi în România, prin prestarea de servicii: recunoaşterea titlurilor de calificare;

- opţiunea pentru stagiu de adaptare care să nu depăşească trei ani sau pentru a da o probă de aptitudine;

- sancţiuni şi penalităţi: în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile legii, se pot aplica şi penalităţi cuprinse între 25% şi 100% din cotizaţia fixă anuală. În aplicarea nivelului penalităţii se va ţine seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanţele personale ale persoanei sancţionate, precum şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite;

- terminologie: în tot cuprinsul ordonanţei, sintagma “societate/ societăţi comerciale” se înlocuieşte cu sintagma “societate/societăţi”.

Hotărâri ale Camerei Consultanţilor Fiscali

- Hotărârea nr. 1/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 77/2014) privind aprobarea cuantumului taxei (în valoare de 500 de lei) pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014;

- Hotărârea nr. 2/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 88/2014) privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014; sunt stabilite cotizaţiile fixe (pentru membri ai Camerei la data hotărârii şi pentru persoane care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014); cotizaţiile variabile, calculate prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali; depunerea declaraţiei privind veniturile realizate în anul precedent de raportare; condiţiile de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal; sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de Cameră şi termenele de plată;

- Hotărârea nr. 3/2014 (publicată în Monitorul oficial nr. 179/2014) privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014;

- Hotărârea nr. 4/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 182/2014) privind convocarea, în data de 26 aprilie 2014, a Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu