24 August, 2017

Noutăţi fiscale în materia depunerii declaraţiilor fiscale

Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” se depune la fisc numai online?

Legiuitorul a statuat faptul că “Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs; formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02 şi formularul 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r. se depun în format PDF, cu fişier XML .

Declaraţiile fiscale menţionate anterior (100,300 şi 710) se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice.

Toate celelalte declaraţii fiscale se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor. (Baza legală: art. 1 din Ordinul ANAF nr. 3642/2011 privind depunerea declaraţiilor fiscale)

Deşi Ordinul ANAF nr. 3642/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 30/12/2011, legiuitorul a prevăzut faptul că “se aplică începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011.” Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaraţiile fiscale (100,300 şi 710) se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hârtie, cu codificarea informaţiei prin cod de bare, utilizând programele de asistenţă existente pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale. (Baza legală: art. 2 din Ordinul ANAF nr. 3642/2011 privind depunerea declaraţiilor fiscale)

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu