20 August, 2017

Noutăţi fiscale în materia contractelor de închiriere, aplicabile cu 01 ianuarie 2012

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată OUG nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Astfel, în materia regimului fiscal aplicat impozitului pe venit, la categoria veniturilor din închiriere au fost reglementate următoarele aspecte:

1.  Legiuitorul a statuat faptul că, în categoria veniturilor din închirieri se încadrează:

- veniturile obţinute din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare între 1şi 5 camere inclusiv pentru care impozitul se determină la normă de venit. Contribuabilii au posibilitatea să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real prin depunerea formularului 220 până la 31 ianuarie inclusiv sau în 15 zile pentru cei care se înfiinţează în cursul anului. Pentru formularele 220 depuse în lunile noiembrie şi decembrie nu se stabilesc plăţi anticipate, contribuabilii urmând să depună formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la 25 mai a anului următor de realizare a venitului, iar impozitul va fi plătit conform Deciziei de impunere anuală.

- veniturile obţinute din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală în scop turistic, cu capacitate de cazare mai mare de 5 camere, pentru care determinarea venitului net se face în sistem real, de la data depăşirii numărului de camere şi până la sfârşitul anului respectiv. În acest caz, contribuabilii înştiinţează unitatea fiscală în termen de 15 zile de la producerea evenimentului prin depunerea formularului 220 şi opţiunea pentru sistemul real.

2. Impozitul anual datorat este în cotă de 16% şi se virează la bugetul de stat în două tranşe egale: 50% până la 25 iulie inclusiv şi 50% până la 25 noiembrie inclusiv indiferent dacă contribuabilii determină venitul net la normă sau în sistem real.

3. Formularul 200 se depune pentru contribuabilii care au depus declaraţii estimative în lunile noiembrie şi decembrie 2011.

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu