19 Februarie, 2018

Noutăţi contabile. Cum determinăm dacă o entitate este sau nu entitate de investiţii?

În Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 312/21.11.2013 a fost publicat Regulamentul nr. 1174/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 10 şi 12 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 27.

Regulamentul nr. 1174/2013 este adoptat la Bruxelles în data de 20 noiembrie 2013 şi intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în JOCE.

Regulamentul nr. 1174/2013 este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Toate societăţile aplică Regulamentul nr. 1174/2013 cel mai târziu de la data începerii primului lor exerciţiu financiar, care debutează la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date.

Regulamentul nr. 1174/2013 modifică:

- Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 10 Situaţii financiare consolidate;
- IFRS 12 Prezentarea informaţiilor privind interesele în alte entităţi;
- Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 27 Situaţii financiare individuale;
- IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, IFRS 3 Combinări de întreprinderi, IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat, IAS 7 Situaţiile fluxurilor de trezorerie, IAS 12 Impozitul pe profit, IAS 24 Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate, IAS 32 Instrumente financiare: prezentare, IAS 34 Raportare financiară interimară şi IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare.

Conform Regulamentului nr. 1174/2013, o societate-mamă trebuie să stabilească dacă este o entitate de investiţii. O entitate de investiţii este o entitate care:

- obţine fonduri de la unul sau de la mai mulţi investitori cu scopul de a furniza acestui (acestor) investitor(i) servicii de gestionare a investiţiilor;
- se angajează faţă de investitorul său (investitorii săi) că obiectul său de activitate este acela de a investi fonduri exclusiv pentru rentabilitate din creşterea valorii capitalului şi/sau din veniturile din investiţii şi
- măsoară şi evaluează performanţa cvasitotalităţii investiţiilor sale pe baza valorii juste.

Atunci când evaluează dacă îndeplineşte definiţia, o entitate trebuie să analizeze dacă prezintă următoarele caracteristici tipice ale unei entităţi de investiţii:

- are mai multe investiţii;
- are mai mulţi investitori;
- are investitori care nu sunt părţi afiliate ale entităţii şi
- deţine participaţii sub formă de capitaluri proprii sau interese similare.

Absenţa uneia din aceste caracteristici tipice nu împiedică neapărat o entitate să fie clasificată drept entitate de investiţii.

În cazul în care datele şi circumstanţele indică faptul că există modificări la unul sau la mai multe dintre cele trei elemente care alcătuiesc definiţia unei entităţi de investiţii, sau la caracteristicile tipice ale unei entităţi de investiţii, o societate-mamă trebuie să reevalueze dacă este sau nu o entitate de investiţii.

O societate-mamă care fie încetează să mai fie o entitate de investiţii, fie devine o entitate de investiţii trebuie să contabilizeze prospectiv modificarea statutului său de la data la care a avut loc schimbarea statutului.

O entitate trebuie să ia în considerare toate faptele şi circumstanţele, inclusiv obiectul de activitate şi structura sa, atunci când evaluează dacă este o entitate de investiţii.

 Definiţia unei entităţi de investiţii prevede ca obiectul de activitate al entităţii să fie investiţiile efectuate exclusiv pentru creşterea valorii capitalului şi/sau pentru venituri din investiţii (cum ar fi dividende, dobânzi sau venituri din chirii). Documentele care precizează care sunt obiectivele în materie de investiţii ale entităţii, cum ar fi prospectul de emisiune al entităţii, publicaţiile distribuite de către entitate şi alte documente corporative sau de parteneriat, vor servi, de regulă, drept indicaţii privind obiectul de activitate al entităţii de investiţii. Dovezile suplimentare pot include modul în care entitatea se prezintă altor părţi (cum ar fi investitori potenţiali sau entităţi potenţiale în care să investească); de exemplu, o entitate poate să îşi prezinte activitatea drept furnizarea de investiţii pe termen mediu pentru creşterea valorii capitalului. În schimb, o entitate care se prezintă pe sine ca un investitor al cărui obiectiv este acela de a dezvolta, de a produce sau de a comercializa în comun produse împreună cu entităţi în care a investit are un obiect de activitate care este incompatibil cu cel al unei entităţi de investiţii, deoarece entitatea va obţine profit din activităţile de dezvoltare, de producţie sau de comercializare, precum şi din investiţiile sale.

 O entitate de investiţii poate furniza servicii conexe investiţiilor (de exemplu, servicii de consiliere în materie de investiţii, de gestionare a investiţiilor, de sprijin pentru investiţii şi servicii administrative), fie direct, fie prin intermediul unei filiale, către terţi, precum şi către investitorii săi, chiar şi în cazul în care aceste activităţi sunt importante pentru entitate.

 O entitate de investiţii poate participa, de asemenea, la următoarele activităţi conexe investiţiilor, fie direct, fie prin intermediul unei filiale, în cazul în care aceste activităţi se desfăşoară pentru a maximiza rentabilitatea investiţiei (creşterea valorii capitalului sau venituri din investiţii) de la entităţi în care s-a investit şi nu reprezintă o activitate economică substanţială separată sau o sursă separată, importantă, de venit pentru entitatea de investiţii: furnizarea de servicii de gestionare şi de consiliere strategică unei entităţi în care s-a investit şi furnizarea de sprijin financiar unei entităţi în care s-a investit, cum ar fi un împrumut, un angajament de capital sau o garanţie.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online, însă acestea sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu