26 Februarie, 2018

Noul formular 112 se foloseşte începând cu obligaţiile declarative aferente lunii februarie! Tu ai aflat de modificările recente?

Modificările privesc atât textul de reglementare, cât şi anexe la Ordinul viceprim-minstrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 600 din 21 august 2012.

Modificările au fost introduse prin Ordinul comun nr. 1.977/2.757/1.580/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 57/2014, emis de aceleaşi autorităţi.

Modificări privind obligaţiile de plată

Au obligaţia de a depune declaraţia, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 lit. e), f) şi g) şi art. 29619 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

112mod» Foto Lege5 Online: În fotografie puteţi vedea o parte dintre schimbările suferite de Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Trimiterile se referă la:

- Art. 2963 literele:
e) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care rezidenţii sau nerezidenţii desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care aceştia beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
f) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului;
g) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

- Art. 29619 (2) - În situaţia persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) şi i), pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale.

Obligaţia de a depune declaraţia, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, revine şi persoanelor prevăzute la art. 29619 alin. (19), (110) şi (113) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (vezi caseta foto pentru textele de referinţă).

D112_1D112_1_2D112_2
Anexe modificate

Acelaşi act normativ dispune modificarea şi înlocuirea următoarelor anexe:

- Anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” şi anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” la formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” ;
- Anexa nr. 2 “Nomenclatorul «Creanţe fiscale»”;
- Anexa nr. 3 “Nomenclatorul «Subvenţii/scutiri/reduceri»”;
- Anexa nr. 4 “Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului»”;
- Anexa nr. 5 “Nomenclatorul “Tip asigurat»”;
- Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate»”.

Prevederile se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii februarie 2014, dar, prin excepţie, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

*(P)*

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin facilitatea “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu